Avelsillrar

Vanligtvis använder vi avelsdjur till mer än en eller två kullar eftersom vi förväntar oss att varje generation är bättre en den förra i olika avseenden. Varje parning genomförs med ett specifikt syfte och eftersom saker inte alltid går som man hade tänkt samt av hälsomässiga orsaker, hålls våra avelsdjur okastrerade eller får suprelorin implantat så att vi alltid har möjligheten att gå tillbaka några steg i linjen om det inte blev som tänkt, istället för att helt börja om, förutsatt att det inte skulle visa sig nödvändigt av andra orsaker.

Därför finns samtliga våra avelsdjur som använts linjen med under den här rubriken, även om vissa av dem kanske aldrig mer kommer att gå i avel och vissa är enbart backup.

Vi lånar enbart ut hanar till uppfödare som vi antingen har ett samarbete med eller till parningar som för oss är intressanta på ett eller annat vis.